Tin bất động sản

ĐỊA ỐC QUẢNG TRỊ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ QUÝ IV 2021

ĐỊA ỐC QUẢNG TRỊ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ QUÝ IV 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC QUẢNG TRỊ ————[ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ ]———— ***************** . MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng (hiện tại, tiềm năng, cũ), tạo mối quan hệ với khách hàng. - Tư...